NIEUWS BERICHTEN

Van de voorzitter IJsclub Glanerbrug

Ziehier de vernieuwde site van de IJsclub Glanerbrug. De oude site was behoorlijk verouderd en achterhaald, het werd dringend tijd voor een nieuwe site. Het is ook nog de bedoeling dat er een Facebook site komt van de IJsclub daar wordt aan gewerkt. We proberen met de tijd mee te gaan.

Het nieuwe schaatsseizoen staat weer voor de deur en we hopen natuurlijk met jullie op een goede winter en goed schaatsweer.

De contributiebrieven voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn inmiddels de deur uit en we hopen natuurlijk weer op jullie steun. Helaas hebben we de contributiebedragen wat moeten verhogen wegens een afnemend ledenaantal en stijgende kosten. We proberen het zo betaalbaar mogelijk te houden. Een fors aantal leden hebben gewoonweg niet betaald of hebben bedankt omdat er geen ijs was, hierdoor heeft de club de afgelopen seizoenen nauwelijks inkomsten gehad. De kosten lopen echter ook zonder ijs gewoon door en wij proberen de baan voor jullie in goede conditie te houden.

Afgelopen weekend hebben we hals over kop nog een nieuwe lichtmast moeten plaatsen, een oude mast bleek volledig verrot en er bestond gevaar op omvallen, dat is natuurlijk onverantwoord met name als er mensen op de baan zijn. Daarnaast hebben de machines, doordat ze niet veel zijn gebruikt, extra onderhoud nodig gehad. Er is een extra opslagruimte gecreëerd in de voormalige paardenstal. De afvoer van de drainage op het terrein is vernieuwd met dank aan Nijhuis rioolreiniging voor de snelle inzet van materieel en mensen. Ook is er veel schilderwerk en onderhoud aan de gebouwen verricht.

We hopen natuurlijk dat deze investeringen en inspanningen niet onopgemerkt zijn gebleven bij de leden.

Samen met de vrijwilligers doen we ook komend seizoen weer onze uiterste best zodat we de baan zodra het mogelijk is weer kunnen openen.

Zonder jullie financiële steun is het voor ons niet mogelijk om deze unieke voorziening in Glanerbrug te onderhouden en voort te zetten!

Nieuwe leden en vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom, zegt het voort.