agenda 17-4-2023

Het bestuur van de Ijsclub Glanerbrug heeft op 17 april aanstaande haar Algemene Leden Vergadering (ALV). De voorgaande jaren kon dit helaas niet doorgaan in verband met de Corona. Tijdens de ALV staan een aantal onderwerpen op de agenda waar men met het bestuur over van gedachten kan wisselen. Een onderwerp is het voortbestaan van … Lees meer

agenda 1-4-2023

  1. opening van de vergadering
  2. ingebruikname portable overdekte kunstijsbaan
  3. sluiting en dankwoord voorzitter

Lees meer