Mededeling vanuit bestuur

Beste leden,

onlangs werden we geïnformeerd over de mailing van het actiecomite “stopverkoop ijsbaan” van 31 maart jongstleden. Met verontwaardiging hebben we kennis genomen van de inhoud ervan. In de mail doet dit actiecomité suggestieve en onjuiste uitlatingen over de wijze van handelen door het bestuur van de ijsclub. Als bestuur staat bij ons het belang en het voortbestaan van onze ijsclub voorop. Met alle faciliteiten van een 400 meter baan zoals we die nu hebben, en voor alle schaatsliefhebbers, jong en oud.

Wij vinden de inhoud van de mail ongepast, en de wijze waarop men acteert is niet zoals het bestuur dit voorstaat, open en transparant.

In de komende ALV van 17 april aanstaande zullen wij onze afgesloten oriëntatie van opties, en ons weloverwogen besluit hierop, verder toelichten. We zullen dit nadien ook publiceren in de lokale kranten, op onze website en middels Social Media.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur IJsclub Glanerbrug